Over Eize E. de Vries

Ik ben geboren als zoon van Friese en West-Friese ouders.
Mijn vader was huisschilder, en had zijn opleiding gevolgd op een oude teken en schildersschool.
Daar werd een scala aan technieken beoefend en een grote nadruk gelegd op de ambachtelijkheid van het vak.
De technieken die ik daarvan opgenomen heb zijn mij tot op heden zeer lief en de ambachtelijkheid staat bij mij hoog in het vaandel.
Ik gebruik een scala aan technieken in olieverf in mijn schilderijen.
Mijn beelden bouw ik op uit hout en houtachtige materialen en bewerk ze met lakken en olieverf, eveneens in verschillende technieken.

De basis van mijn artistieke uitingen ligt vooral in het surrealisme.
Het surrealisme is voor mij de stroming , waarin een grote variëteit was aan kunstenaars die kozen voor het uiten van het innerlijk.
De kennismaking met het surrealisme, via exposities van werken van o.a.: Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte en Jopie Moesman, is voor mij sterk bepalend geweest bij de keuze voor “de weg van het innerlijk”.
Waar het surrealisme zich veelal bezighoudt met het “onderbewuste”, houd ik mij meer bezig met het “bovenbewuste” zonder daarbij het “onderbewuste” uit het oog te verliezen.

Als kind van Friese en West-Friese ouders dronk ik van magische werelden.
In West-Friesland waren er de piramiden, ofwel de stolpboerderijen, en in Friesland waren er de klederdrachten met de gouden helmen onder de kanten kappen op de hoofden van vrouwen.
En nergens was de hemel zo groot als daar.
De magie van mijn jongste jaren is naadloos overgegaan in de mystiek die zich aandiende in het laatste stuk van mijn tienerjaren en de eerste voorzichtige stappen op het pad van yoga en meditatie.
Deze weg bracht mij, wonderlijk genoeg, meer een meer in aanraking met wetenschap.

Zo ontstond stap voor stap een drie-eenheid van religie, kunst en wetenschap.
Zo werd het voorstellen van mijzelf als mens, mysticus en kunstenaar ( in deze volgorde ) een steeds tastbaarder werkelijkheid.
Een werkelijkheid die ook deel uit maakt van jouw werkelijkheid.